Årsberetning - oversigt

  regnskabstal

  Årsberetning 2020 for Flexto A/S. Forord: mere relevant end nogensinde at læse sit leasingselskabs regnskabstal

  Som leasingselskab har det aldrig været mere relevant at udgive en årsrapport. Og for dig som kunde har det aldrig være vigtigere at studere dit leasingselskabs regnskabstal og kapitalforhold, inden du skriver under på en leasingaftale.

  Regnskabstallene fortæller nemlig en hel del mere end blot, om der er overskud eller underskud i et givent regnskabsår. De fortæller bl.a., om selskabet er robust og har været i stand til og villig til at ruste sig til dårlige tider. Det er vigtigt for dig som leasingtager, for går leasingselskabet konkurs, risikerer du at miste bilen og din 5-6-cifrede udbetaling på den, når kurator skal gøre konkursboet op.

  Vi har desværre igen over det seneste års tid set en række eksempler på, at både små og store leasingselskaber relativt pludseligt har måttet dreje nøglen om som følge af dårlig økonomi og uorden i de økonomiske og regnskabsmæssige forhold.

  Vi kan se tilbage på et regnskabsår, hvor Corona-pandemien har hærget, og hvor mange virksomheder har været og er presset til det yderste. Som et leasingselskab, hvor det meste i forvejen foregår digitalt og 1-til-1, og som derfor ikke har været nedlukket, har vi været forskånet for de værste udsving, men det vil naturligvis være tåbeligt at påstå, at vi er gået fri.

  Vi har netop rustet os, så vi kan håndtere evt. nedgang, ligesom vi er mindre sårbare end mange andre, eftersom vi ikke har omkostningerne på et stort showroom og et stort antal lagerbiler, som skal forrentes og bare står og taber værdi, hvis kunderne udebliver.

  Disse forhold i kombination med en stor og trofast kundeskare betyder, at vi kommer ud af regnskabsåret med et positivt og ganske pænt resultat i et vanskeligt år. 

  Når vi opfordrer dig til at kigge i dit evt. kommende leasingselskabs regnskabstal, må vi naturligvis selv gå foran og fremlægge vores tal. Derfor denne årsberetning fra os. 

  Vi håber, du har lyst til at kigge ind i vores virkelighed og læse vores bud på, hvad der rører sig inden for leasingverdenen, herunder nye afgiftsregler og sager i leasingbranchen. 

  Rigtig god læselyst!   

  Margrethe Brandt

  Margrethe Brandt

  Direktør og indehaver

  Lars Søgaard

  Lars Søgaard

  Indehaver

  regnskab

  Sådan tjekker du let et selskabs regnskaber og kapitalforhold

  Det er en god ide at bruge 10 minutter på at studere dit (evt. kommende) leasingselskabs regnskaber og kapitalforhold. 

  Men mange ved ikke, hvordan man griber den opgave an.

  Derfor har vi besluttet at lave en kort gennemgang, der helt konkret viser, hvor du finder de relevante oplysninger om regnskaber for selskaber, hvad du skal kigge efter, og hvornår dine alarmklokker bør begynde at ringe, når du skal tjekke et selskabs regnskabstal og kapitalforhold. 

  Se med i videoen med Lars, der er medindehaver af Flexto A/S og har en baggrund som revisor, herunder: 

  årsresultat

  Stærkt årsresultat på knap 5 mio. for Flexto A/S

  Gennem de seneste 5-6 år har Flexto A/S oplevet en markant vækst i både omsætning og bundlinje. På trods af en lille negativ vækst kommer selskabet ud af regnskabsåret 2020 med et yderst tilfredsstillende resultat på kr. 4,85 mio. før skat.

  Med ca. 550 aktive biler i luksus-, premium- og sportssegmenterne har Flexto fastholdt de gode takter fra tidligere år, uden dog at have fortsat den vækstsstime, der har karakteriseret selskabet de seneste 5 år.

  ”Vi kommer ud af regnskabsåret med et flot resultat på knap 5 mio. kr. før SKAT, hvilket næsten er på niveau med forrige år. Og dét i et regnskabsår, hvor en global pandemi har hærget, og hvor danskerne i sagens natur har været mere tilbageholdende med at engagere sig i leasing af luksusbiler”, fortæller direktør Margrethe Brandt. 

  Insisterer på den gode forretning

  I år er det 10 år siden, at Flexto A/S sendte den første bil på gaden, og fra dag ét har fokus været på at søge den gode forretning, hvor tingene hænger sammen, og hvor man ikke falbyder sig selv for at opnå volumen:

  Vi fokuserer altid på at levere et positivt regnskabsresultat, og at egenkapitalen udvikler sig positivt. Det viser omverdenen og især kunderne, at vi driver en sund forretning, som også er her i morgen. Konkurser og pludselige lukninger ser vi en del af i leasingbranchen, og det er bestemt ikke til gavn for leasingkunderne. Vi kunne sikkert godt have været større, hvis vi havde prioriteret anderledes, men det er vigtigere for os at holde fast i den sunde forretning, end at blive store”, forklarer Margrethe Brandt.

  I regnskabsåret 2020 har Flexto A/S udvidet egenkapitalen fra kr. 14,6 mio. til kr. 18,4 mio. svarende til en fremgang på godt 26%.

   Fakta:

  • Der er i Flextos historie endnu aldrig blevet udbetalt udbytte. Et evt. overskud bliver derfor udelukkende anvendt til reinvestering i virksomheden.
  • Flexto A/S’ årsregnskab for 2020 er offentliggjort den 19/2 2021 og er revideret af Beierholm uden anmærkninger. 

  Udvikling i egenkapital og resultat for Flexto

  årsresultat og egenkapital

  Mest populære mærker og modeller hos Flexto

  Audi udgør aktuelt ca. 25% af selskabets flåde.  Herefter kommer BMW med 23% og Mercedes med knap 15%. De mest populære modeller er leasing af BMW’s 5-serie og Audi A6.

  Blandt de mest kuriøse modeller i flåden kan nævnes en Aston Martin DB9, en Ferrari F12 og en Lamborghini Huracan Performante.

  Regnskabsmæssige nøgletal
  Resultat før finansielle poster EBIT
  kr. 6.806.000
  Resultat før SKAT
  kr. 4.854.000
  Egenkapital
  kr. 18.446.000
  Samlede aktiver
  kr. 95.122.000
  Afkastningsgrad
  7 %
  leasingbranchen

  Corona, nye afgiftsregler og møgsager i leasingbranchen – er flexleasing stadig værd at overveje i 2021?

  2020 har været et begivenhedsrigt år – også i bilverdenen. Nedlukninger som følge lockdown 1 og 2, nye afgiftsregler og ikke mindst en række møgsager fra leasingbranchen. Ingen af delene ændrer dog på, at flexleasing fortsat er særdeles attraktivt, og tager du dine forholdsregler, kan du stadig lease med ro i maven.  

  Det er stadig populært blandt danskerne at lease sin bil, hvad enten det er som privatperson eller til erhverv. Over de seneste 10 år er leasing til private ca. 3-doblet, mens leasing til erhverv er gået frem med ca. 25% siden 2010, hvor 2020 dog er gået noget tilbage ift. 2019:

  Nyregistrerede biler

  Kilde: Danmarks Statistik, dst.dk.

  *Tabellen ovenfor viser totalen af nyregistrerede biler (dvs. både fabriksnye og brugte biler) til henholdsvis privat- og erhvervsleasing. Det har ikke været muligt at få tal for biler på forholdsmæssig registreringsafgift (flexleasing) alene, men det er Flextos vurdering at udviklingen inden for flexleasing nogenlunde følger det generelle leasingmarkeds.

  Godt 2020 for Flexto trods nedlukninger og usikkerhed i Danmark
  I Flexto baserer langt hovedparten af vores forretning sig på import af biler fra især Tyskland. Når kunden har underskrevet en leasingaftale, bliver bilen hentet hjem til Danmark og overleveret til kunden af en af vores leasingrådgivere.

  Det betyder, at vi 1) ikke har et stort og dyrt showroom og et stort antal lagerbiler, der ikke kan omsættes under en nedlukning, og 2) at vi har kunnet køre virksomheden videre i modsætning til en stor del af den øvrige bilbranche, som har måttet lukke ned.

  Derudover kan vi glæde os over, at en meget stor del af vores kunder glædeligvis har lyst til at blive hos os, så vi ikke konstant skal jagte ny kunder. Dette er forklaringerne på, at vi i Flexto ikke har oplevet nogen væsentlig nedgang og kommer ud af regnskabsåret med ca. samme antal aktive biler som forrige år og dermed et helt fornuftigt årsresultat.

  Vi kan dog se, at kunderne – fornuftigt nok – er en smule mere tilbageholdende med at skifte bilen ud. De vælger den mere sikre løsning og tegner en ny periode i deres nuværende bil. Det er helt forståeligt og ganske fornuftigt, og vi glæder os over, at de fortsat vælger leasingløsningen.

  leasingbranchen 2

  Nye afgiftsregler – flexleasing det samme

  Med udgangen af 2020 blev der indført nye regler for bl.a. beregning af registreringsafgift og evt. beskatning på biler ved flexleasing i Danmark. Ændringerne giver naturligt anledning til en række spørgsmål blandt eksisterende og mulige leasingtagere i Danmark.

  Kort sagt har ændringerne – på langt de fleste modeller – ingen eller meget lille betydning. Flexleasing er fortsat yderst relevant og kun på biler med en meget høj CO2-udledning bør du være særligt opmærksom.

  De væsentligste ændringer kan opsummeres i følgende punkter:

  • Der er tilføjet et nyt trin i afgiftsberegningen. Det indebærer, at der kun skal betales 25 % afgift af de første 65.000 kr. af bilens værdi.
  • Der indføres et generelt bundfradrag på alle biler. Bundfradraget er lavt på fossilbiler, mellemhøjt på hybridbiler og højt på elbiler.
  • Isoleret set gør de to ovennævnte punkter generelt alle biler billigere end før. Til gengæld bliver der så indført et nyt CO2-tillæg, som belønner modeller med lav CO2-udledning og straffer biler med høj CO2-udledning. Det betyder, at CO2-udledningen generelt kommer at veje tungere i afgiftsberegningen end hidtil.
  • Ejerafgiften kommer til at stige, og derudover bliver den fremadrettet beregnet ud fra CO2-udledning og ikke brændstofforbrug
  • Bliver du beskattet af fri bil, kommer CO2-udledningen til at spille yderligere en rolle. Din beskatning bliver bl.a. beregnet på baggrund af et miljøtillæg, som afhænger af ejerafgiften, som igen er afhængig af CO2-udledningen.

  Ovenstående punkter kan give nogle mindre udsving på bilernes registreringsafgift. Nogle bliver en smule dyrere, andre en smule billigere, og mange lander på omtrent samme niveau som efter de gamle regler.

  Den store forskel ses på biler med en meget stor CO2-udledning. Disse vil komme til at blive pålagt en relativt stor merafgift fremadrettet.

  Vil du vide mere, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Du kan også blive klogere i denne gennemgang af de nye afgiftsregler.

  Konkurser og møgsager i leasingbranchen – sådan forholder vi os

  Igen i 2020 og begyndelsen af 2021 er der kommet en række møgsager frem fra leasingbranchen om bl.a. konkurser, rod i regnskaberne, mistænkelige pengeoverførsler, beretninger om svindel med moms og afgift, klonede biler og andre dårligdomme.

  Om end sagerne er kedelige og sætter hele branchen i et dårlig lys, er der med de rette forholdsregler ingen grund til at lade sig afskrække fra at lease.

  Det er gået, som det altid går med den slags. Møgsagerne løber med al opmærksomheden – godt hjulpet på vej af de til tider lige lovligt sensationssøgende medier – og det bringer en hel branche i et dårligt lys. Tilbage står alle de ordentlige og reelle selskaber, som naturligvis fortsat udgør langt hovedparten.

  I Flexto hilser vi forslag, der kan bidrage til at fjerne svindel af enhver form, velkomne. Om det skal være i form af et licenskrav til leasingselskaber, som det er foreslået af brancheforeningen Finans & Leasing eller øget kontrol, som det netop er indført hos SKAT eller andre løsninger skal vi ikke gøre os til dommer over.

  Vi har vores på det rene og koncentrerer os om at levere et godt og konkurrencedygtigt produkt, der er inden for reglerne, og som vi vil være bekendt over for både kunder og os selv. Vi er ikke i tvivl om, at der fortsat er kunder til markedet for luksusbiler, og vi lader os ikke forfalde til ”tvivlsomme” handler, kunder og samarbejdspartnere.

  Hvad gør vi i Flexto for at sikre virksomhedens fremtid, undgå kedelige overraskelser for kunderne og uforagtet at blive involveret i svindelsager? 

  Leverandører

  Nøje udvælgelse af leverandører af vores leasingbiler, så vi ikke risikerer at komme til at købe stjålne eller klonede biler

  Kreditgivning

  Grundig kreditvurdering, herunder kigge-adgang i kundens skattemappe, så vi sikrer at kunderne er kommet til deres penge på redelig vis. Vi accepterer ikke udtræk eller print af skattemapper, da disse kan manipuleres.

  Økonomisk ansvarlighed

  Vi udviser økonomisk ansvarlighed og har stort fokus på selskabets egenkapital, så vi er rustede til nedgang og ikke må lukke fra den ene dag til den anden

  Relationer

  Vi fokuserer på langvarige kunderelationer. Det giver stabilitet for alle parter.

  Tag dine forholdsregler og lease så din bil med ro i maven

  På trods af corona og økonomisk usikkerhed, nye afgiftsregler og flere kedelige sager fra leasingbranchen er der altså ingen grund til at lade sig skræmme fra flexleasing.

  Flexleasing er din mulighed for at komme bag rattet på en sjov og spændende bil. Den suverænt største udgift ved at køre bil i Danmark er værditabet, og netop værditabet er langt lavere (typisk ca. 1/3 mindre) på flexleasing, da registreringsafgiften ikke er bundet til selve bilen men betales ved siden af. Vælg derfor gerne en model med masser af udstyr, da der ved flexleasing kun er en beskeden merpris på alt det sjove. 

  I Flexto har vi nogle generelle råd til alle, der overvejer flexleasing, og de gælder stadig. Holder man sig til dem, er man godt klædt på til at træffe fornuftige leasingvalg og bør ikke løbe væsentlige risici ved at vælge flexleasing.

  Kort sagt handler det om at bruge sin sunde fornuft. Vi taler om dyre biler og relativt store investeringer. Så som ved alle andre store investeringer og økonomiske beslutninger bør man gøre sit hjemmearbejde. Og lyder et tilbud for godt til at være sandt, er det nok for godt til at være sandt.

  Helt konkret anbefaler vi dig at tage følgende forholdsregler for at undgå kedelige overraskelser. 

  Se ikke kun på den månedlige ydelse

  Et flexleasingtilbud består af 3 dele: En udbetaling, en månedlig ydelse og en restværdi. Kig ikke kun på bilens månedlige ydelse. Vær især opmærksom på bilens restværdi. Når leasingaftalen indgås, fastsætter leasingselskabet den værdi, bilen forventes at kunne sælges til efter endt leasing. Hvis bilen viser sig at være mindre værd, kommer leasingtageren til at dække differencen. Vi ser desværre, at nogle leasingselskaber er alt for optimistiske, når de skal estimere restværdien, så det bør man spørge kritisk ind til.

  Studér leasingselskabet, herunder dets historik, regnskaber og kapitalforhold

  Vælg et selskab, der har været i branchen i en årrække og har bevist, at de kan drive forretning. Og vælg et selskab, der viser positive regnskabsresultater og har opbygget en fornuftig egenkapital, så du ved, at de ikke pludseligt må lukke.

  Spørg til procedurer

  Spørg ind til selskabets procedurer for hjemtagelse og køb af biler, så du ikke risikerer at ende i en tvivlsom (f.eks. klonet eller stjålet) bil.

  Tænk på gensalgsværdien

  Vælg en bil, der holder værdien. Bilen skal sælges igen efter endt leasing. Jo mere ”gængs vare”, du har valgt, des mindre værditab og mindre usikkerhed ved restværdien. Gå efter de gængse og eftertragtede mærker og modeller og vælg en variant med højt udstyrsniveau, en ikke for høj kilometerstand og en attraktiv farve

  Vær obs på CO2

  Overvej en model med en lav CO2-udledning. Den største ændring ved de nye registreringsafgifter og beregning af firmabilsbeskatning er, at bilens CO2-udledning vægtes tungere. Kigger du på en model med en meget høj CO2-udledning kan du overveje, om en splitleasingaftale, hvor du helt bliver fritaget for firmabilsbeskatningen, er en bedre løsning for dig.

  Lars og Margrethe foran Ferrari 2021

  10 år med fede biler: Kom med bag rattet på et bileventyr

  I foråret 2011 rullede den første luksusbil med Flexto-logo på nummerpladerammen ud på de danske veje. Nu 10 år senere har der totalt set været 1000 biler gennem møllen. Kom med bag rattet på et nordjysk bileventyr

  ”Det var jo totalt fritidsorienteret. Lars solgte biler til dem, der nu gad høre om det, og jeg lavede alt det andet. Jeg lavede kontrakterne, jeg havde kontakten til SKAT, jeg fik bilerne synet, malet, vurderede hvad der skulle udbedres på bilerne og alt muligt andet. Så dengang kendte jeg alle bilerne, og jeg havde selv kørt i dem alle. Det var faktisk meget skægt”. 

  Sådan beskriver direktør og medindehaver, Margrethe Brandt, opstarten af Flexto A/S. 

  Ideen til Flexto udsprang af et kursus for medarbejdere i søsterselskabet – revisor- og rådgivningshuset Stepto A/S – omhandlende de dengang nye muligheder for forholdsmæssig registreringsafgift:

  ”Jeg kan huske, at én af vores daværende regnskabsassistenter i Stepto kom ud efter kurset og sagde: Margrethe, jeg tror, I skal ha’ ny bil. På baggrund af erfaringer med at starte Stepto op havde vi lyst til at prøve at starte noget op fra bunden én gang til. Og så gik det egentlig ret hurtigt derfra. I de weekender, hvor vi ikke havde børnene hjemme, sad vi i regneark hele weekenden og regnede løs og undersøgte”, forklarer Margrethe Brandt.

   

  Den første bil

  Flexto A/S blev stiftet i december 2010 og nogle måneder senere, i foråret 2011, rullede den første bil ud på gaden. Den var til kunden Christopher Stensbjerg, og den lærte parret en hel del om flexleasing og luksusbiler, som de har kunnet tage med videre:

  ”Den første bil var en BMW 5-serie men med lidt begrænset udstyr, og som derfor var svær at komme af med igen efter endt leasing.  Folk forventer simpelthen, at de her biler har det hele.  Og det nytter sjældent noget at spare, for så står man bare med en vare, der viser sig at være usælgelig bagefter. Derfor er det i dag en fast del af vores rådgivning, at vi hjælper kunderne med at vælge modeller, der er letomsættelige, når bilen skal sælges igen, forklarer Margrethe Brandt, som tilføjer, at de fleste kunder vælger selv at indestå for bilens restværdi. Det vil sige, at kunden har en stor interesse i at vælge en bil, der også er let at omsætte efter aftalens udløb.

  De første år foregik markedsføringen hos Flexto udelukkende efter mund-til-mund-metoden. I år 1 solgte iværksætterparret på den måde 18 leasingkontrakter. I år 2 var det tal steget til 38, og sådan fortsatte det stille og roligt fremad. I 2014 var der kommet så meget at se til i Flexto, at man valgte at ansætte Torben som administrativ medarbejder til at håndtere alle leasingkontrakterne. Fra 2017 har der været stabilt mellem 500 og 550 aktive leasingbiler i flåden. 

   

  Hellere lille og hurtig…

  I årene 2014-2018 gik det rigtigt stærkt. Porteføljen af biler steg år for år til det nuværende niveau på ca. 550 samtidige biler på plader, og medarbejderstaben gik fra 3 til 9 fuldtidsansatte. I 2015 ansatte iværksætterparret salgsdirektør Michael Johansen – der i øvrigt også oprindeligt er Aalborg-mand – til at bestyre et nyt salgskontor i København. Væksten har bl.a. udløst 5 af Børsens Gazellepriser for hurtigt voksende selskaber.

  ”Da vi startede, var der kronede dage. Der var ikke ret mange konkurrenter. Men det var også noget drøjt at få lov til at komme i gang. Det er en stor fordel for leasingselskaber at være selvanmelder hos SKAT, så man selv kan fastsætte afgiften på bilerne, men dengang var ansøgningsprocessen til at blive selvanmelder meget tung. Vi skulle indsende hver eneste leasingkontrakt med alle bilag til SKAT, som så skulle gennemgå dem enkeltvist”.

  I dag er det blevet meget lettere at opnå storkundestatus. Derudover er der ikke særlige krav for oprettelse af et leasingselskab som i mange andre brancher. Det betyder, ifølge Margrethe Brandt, at der er kommet mange spillere på markedet.

  Det er selvfølgelig godt for konkurrenceevnen med mange aktører, og vi hilser konkurrencen velkommen, men jeg er ikke sikker på, at det er så godt for forbrugeren. For det betyder, at der hele tiden dukker nye, små aktører op, og vi ser desværre at mange må lukke igen efter kort tid, fordi de er kommet for hurtigt i gang og ikke har fået sat sig ordentligt ind i leasingområdet. Og det betyder, at mange kunder havner i en kedelig situation, når deres leasingselskab pludseligt må dreje nøglen om”.

  Ifølge Margrethe Brandt kunne Flexto A/S sagtens have været en større forretning, end den er i dag, men man har bevidst valgt ikke at opsøge opkøb: 

  Noget af det, der har været fedt ved Flexto, er netop måden, vi er vokset på. Vi har selvfølgelig begået fejl, men heldigvis begik vi mange af fejlene, mens vi endnu ikke var så store. Hvis vi derimod var vokset ekstremt hurtigt og så først derefter skulle lære at begå os i markedet, så ville fejlene lynhurtigt få kæmpestor betydning, fordi det ville skulle ganges op med et stort antal kunder. Vi vil selvfølgelig gerne udvide forretningen, men vi har hele tiden haft en strategi om at gå den sikre vej og prioritere kontrolleret vækst og de tætte og gode kunderelationer, så vi kan rådgive dem bedst muligt. Det, mener vi, er langt det bedste for både virksomheden, medarbejderne og selvfølgelig kunderne”, afslutter hun.

  Årsrapport

  Flexleasing

  Muligheden for afregning af forholdsmæssig registreringsafgift (i daglig tale flexleasing) blev oprindeligt indført i 2010 i Danmark men er siden ændret flere gange. 

  Selvanmelder

  En storkunde/selvanmelder-status hos SKAT indebærer, at leasingselskabet er godkendt til selv at fastsætte registreringsafgiften på bilerne. Det betyder, at leasingselskabet hurtigere kan begynde at hjemtage en given bil, fordi man ikke skal afvente SKATs fastsættelse. Kunden kommer således hurtigere ud at køre. 

  Årsrapport

  Milepæle for Flexto A/S

  Få et overblik over de væsentligste begivenheder i Flextos 10-årige historie

  Årsrapport
  December 2010

  Flexto A/S bliver stiftet af Lars Søgaard og Margrethe Brandt. Parret driver allerede revisor- og rådgivningsvirksomheden Stepto A/S.  

  Lars og Margrethe
  Marts 2011

  Første bil med Flexto-logo på nummerpladerammen kommer ud at køre. Bilen er en BMW 5-serie.  

  BMW 5-serie
  Juni 2014

  Første ansættelse foruden stifterne. Torben Jakobsen bliver ansat som administrativ medarbejder til bl.a. at administrere leasingkontrakterne. 

  Torben Jakobsen
  Oktober 2014

  Flexto bliver selvanmelder/storkunde hos SKAT. 

  Audi
  Februar 2015

  Flexto runder 100 aktive biler.

  biler
  December 2015

  Flexto åbner salgskontor i København. Michael Johansen er ansat som salgsdirektør og skal drive filialen. 

  Michael Johansen
  Juni 2016

  For første gang bliver der indkøbt en bil til mere end 1 mio. kr. uden moms og afgift. Bilen er en Bentley GTC Speed.

  Bentley GTC
  Efterår 2016

  Flexto modtager for første gang Børsens Gazellepris for hurtigt voksende virksomheder. 

  Gazelle_2016
  Efterår 2017

  Flexto modtager Børsens Gazellepris for andet år i træk.

  Gazelle 2017
  Efterår 2018

  Flexto modtager Børsens Gazellepris for tredje år i træk.

  Boersen Gazelle 2018
  2019

  Flexto sætter omsætningsrekord med 50 mio. kr.

  omsætning
  Efterår 2019

  Flexto modtager Børsens Gazellepris for 4 år i træk. Indehaverparret live-interviewes om deres væksteventyr på scenen under kåringen i Musikkens Hus i Aalborg.

  Gazelle Aalborg 2019
  Efterår 2020

  Flexto er Gazellevirksomhed for 5. år i træk

  gazelle5
  Forår 2021

  Flexto kan markere 10-året for den første bil på gaden og runder samtidigt 1000 indkøbte biler totalt. 

  Flexto 10 år: Christopher har været med fra dag 1

  Flexto 10 år: Christopher har været med fra dag 1

  Flexto fylder 10 år. 

  For at markere 10-året for den første Flexto-bil på gaden er vi taget til Midtjylland for at besøge den første kunde i butikken, Christopher, som stadig i dag leaser biler gennem Flexto.

  Vi tager en snak om flexleasing, om biler, og vi får en køretur i Christophers Porsche Taycan.

  Se med i videoen herunder (husk undertekster):

  Om Flexto

  Hos FLEXTO a/s går passion for biler og målrettet rådgivning hånd i hånd.
  Vi sætter en ære i at finde lige præcis den kvalitetsbil, som passer til dig og dine ønsker. 

  FLEXTO a/s blev stiftet i 2010 ud fra en drøm og en vision om at give danske
  bilentusiaster lettere adgang til deres drømmebil. 

  Teamet
  Årsrapport

  Michael Johansen

  Salgsdirektør

  Årsrapport

  Kim Sørensen

  Leasingrådgiver

  Årsrapport

  Casper Lundmose

  Leasingrådgiver

  Nikolaj Sanden

  Nikolaj Sanden

  Leasingrådgiver

  Bethina_Krebs_Flexto
  Årsrapport

  Torben Jakobsen

  Administrativ medarbejder

  Årsrapport

  Morten Laursen

  Kommunikations- og marketingansvarlig